Ј а  в  н  а     у  с  т  а  н  о  в  а
О  с  н  о  в  н  а     ш  к  о  л  а
"Д о  с  и  т  е  ј    О  б  р  а  д  о  в  и  ћ"
К о р а  ј

Јавна установа
Основна школа
"Доситеј Обрадовић"
Корај                          

Такмичења у школској 2011/12. години

Атлетика

Вјеронаука, српски језик и физика

Задаци и рјешења са општинског такмичења из православне вјеронауке, 6. разред

Задаци и рјешења са општинског такмичења из физике, 9. разред

Задаци и рјешења са општинског такмичења из физике, 8. разред

Задаци и рјешења са општинског такмичења из српског језика, 9. разред

Задаци и рјешења са општинског такмичења из српског језика, 5. разред

Задаци и рјешења са општинског такмичења из енглеског језика, 9. разред

Задаци и рјешења са општинског такмичења из математике, 9. разред

Задаци и рјешења са општинског такмичења из математике, 8. разред

Енглески језик и математика

Фудбал

Задаци и рјешења са општинског такмичења из историје

Задаци и рјешења са општинског такмичења из информатике

Задаци и рјешења са општинског такмичења из хемије

Историја-информатика-хемија

Кошарка

Измијењени ревидирани Календар такмичења 2011/12.

Распоред општинских спортских такмичења