ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

Школска 2017/18. година

Школска 2016/17. година

Школска 2015/16. година

Школска 2014/15. година

Школска 2013/14. година

Школска 2012/13. година

Школска 2011/12. година

Школска 2010/11. година