ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

Васпитни рад у одјељењској заједници

"Дјечја права", 5. разред, професор Даница Томић, ПО Мртвица


Весна Антић, професорица, ВРОЗ (Мој најбољи пријатељ),
5. разред, ПО Миросавци
 

"Култура понашања", V разред, професорица Стана Крсмановић, ПО Милино Село
Види припрему


"Који је број ово право?", V разред, професорица Јелица Радић
Види припрему


Екологија: 10 еколошких заповијести, V разред,
професорица Јелена Станаревић
, ПО Кореташи
Види припрему

"Дјечија права", II разред - ВРОЗ, наставница Слободанка Гаврић,
ПО Кореташи
Види припрему

"Хигијена и екологија", VIII разред, професор Ведад Алагић
Види припрему